Bất động sản
Interaktive Story
  • Giới thiệu Interaktive Story

Nâng tầm tin đăng cùng

Tính Năng Nổi Bật

"Với Tính năng nổi bật, tin đăng sẽ trở nên đặc biệt thu hút với kích thước box tin
lớn hơn, số ảnh đại diện tin đăng được tăng thành 3 ảnh hiển thị."

"Với Tính năng nổi bật, tin đăng sẽ trở nên đặc biệt thu hút với kích thước box tin lớn hơn, số ảnh đại diện tin đăng được tăng thành 3 ảnh hiển thị."

Được gắn nhãnNổi Bật Lên tới 03 ảnh đại diện Chiều cao hiển thị lớn hơn tới 40% Thông tin Liên hệ & Số điện thoại
được hiển thị dưới dạng nút gọi hành động CTA (Call to action)

1 Được gắn nhãnNổi Bật

2 Lên tới 03 ảnh đại diện

3 Chiều cao hiển thị lớn hơn tới 40%

4 Thông tin Liên hệ & Số điện thoạiđược hiển thị dưới dạng nút gọi hành động CTA (Call to action)

Tính năng nổi bật là gì?

Đây là một gói dịch vụ dạng tùy chọn, mà user có thể mua thêm cùng với các loại tin VIP/thường hiện tại của Batdongsan.com.vn. So với tin truyền thống, thì tin đăng lựa chọn thêm Tính năng nổi bật sẽ được tăng cường hiệu quả thị giác với các đặc điểm:

Tối ưu hóa chi phí cùng tính năng nổi bật

Đầu năm 2019 này, Tính năng nôi bật ra đời sẽ mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn đa dạng khi sử dụng dịch vụ đăng tin trên
Batdongsan.com.vn. Ngoài các gói tin đăng truyền thống, khách hàng có thể lựa chọn sử dụng thêm TÍNH NĂNG NỔI BẬT cho BẤT KỲ loại
tin đăng nào hiện có trên Batdongsan.com.vn, bao gồm: Vip đặc biệt, Vip 1, Vip 2, Vip 3, Vip ưu đãi, Tin thường.

Cụ thể, với mục tiêu tối ưu hóa chi phí cho khách hàng, gói tin thường được tích hợp thêm dịch vụ TÍNH NĂNG NỔI BẬT chỉ có giá 5.500
đồng/ngày
với hình ảnh nổi bật hơn hẳn so với các tin thường khác với 03 ảnh đại diện, và kích thước box tin được tăng lên tới 40%. Một dạng
gói tin phổ biến khác cũng được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng là tin Vip ưu đãi, chỉ cần thêm 248.000
đồng/tháng
, tin Vip ưu đãi của khách hàng sẽ sở hữu kích cỡ ảnh gấp 4 lần kích cỡ truyền thống. Ngoài ra, những loại hình
tin đăng khác cũng có mức phí hấp dẫn khi lựa chọn tích hợp thêm Tính năng nôi bật vào trong gói tin như dưới đây:

Tối ưu hóa chi phí cùng tính năng nổi bật

Đầu năm 2019 này, Tính năng nôi bật ra đời sẽ mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn đa dạng khi sử dụng dịch vụ đăng tin trên Batdongsan.com.vn. Ngoài các gói tin đăng truyền thống, khách hàng có thể lựa chọn sử dụng thêm TÍNH NĂNG NỔI BẬT cho BẤT KỲ loại tin đăng nào hiện có trên Batdongsan.com.vn, bao gồm: Vip đặc biệt, Vip 1, Vip 2, Vip 3, Vip ưu đãi, Tin thường.

Cụ thể, với mục tiêu tối ưu hóa chi phí cho khách hàng, gói tin thường được tích hợp thêm dịch vụ TÍNH NĂNG NỔI BẬT chỉ có giá 5.500 đồng/ngàyvới hình ảnh nổi bật hơn hẳn so với các tin thường khác với 03 ảnh đại diện, và kích thước box tin được tăng lên tới 40%. Một dạng gói tin phổ biến khác cũng được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng là tin Vip ưu đãi, chỉ cần thêm 248.000 đồng/tháng, tin Vip ưu đãi của khách hàng sẽ sở hữu kích cỡ ảnh gấp 4 lần kích cỡ truyền thống. Ngoài ra, những loại hình tin đăng khác cũng có mức phí hấp dẫn khi lựa chọn tích hợp thêm Tính năng nôi bật vào trong gói tin như dưới đây:

CHI PHÍ TIN LỰA CHỌN THÊM TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Chi phí tin truyền thống
Loại tin Phí theo ngày Phí 1 tuần Phí 2 tuần Phí 30 ngày Phí theo ngày Phí 1 tuần Phí 2 tuần Phí 30 ngày
VIP Đặc biệt 185.000 2.590.000 5.550.000 275.000 3.850.000 8.250.000
VIP 1 75.000 525.000 1.050.000 2.250.000 110.000 770.000 1.540.000 3.300.000
VIP 2 55.000 385.000 770.000 1.650.000 82.500 577.500 1.155.000 2.475.000
VIP 3 30.000 210.000 420.000 900.000 44.000 308.000 616.000 1.320.000
VIP ưu đãi 500.000 748.000
Tin thường 1.900 13.300 26.600 57.000 5.500 38.500 77.000 165.000
Chi phí tin truyền thống
Loại tin Phí theo ngày Phí 1 tuần Phí 2 tuần Phí 30 ngày
VIP Đặc biệt 185.000 2.590.000 5.550.000
VIP 1 75.000 525.000 1.050.000 2.250.000
VIP 2 55.000 385.000 770.000 1.650.000
VIP 3 30.000 210.000 420.000 900.000
VIP ưu đãi 500.000
Tin thường 1.900 13.300 26.600 57.000
CHI PHÍ TIN LỰA CHỌN THÊM TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Loại tin Phí theo ngày Phí 1 tuần Phí 2 tuần Phí 30 ngày
VIP Đặc biệt 275.000 3.850.000 8.250.000
VIP 1 110.000 770.000 1.540.000 3.300.000
VIP 2 82.500 577.500 1.155.000 2.475.000
VIP 3 44.000 308.000 616.000 1.320.000
VIP ưu đãi 748.000
Tin thường 5.500 38.500 77.000 165.000

Hướng dẫn sử dụng tính năng nổi bật

Tính năng nổi bật được tích hợp vào trong phần Lịch đăng tin, chỉ với duy nhất 01 thao tác
click chọn, Tính năng nổi bật sẽ ngay lập tức xuất hiện trên tin đăng.

Tính năng nổi bật được tích hợp vào trong phần Lịch đăng tin, chỉ với duy nhất 01 thao tác click chọn, Tính năng nổi bật sẽ ngay lập tức xuất hiện trên tin đăng.

Tính năng nổi bật 2

Chi tiết các bước thao tác

01
Đăng nhập vào tài khoản của quý khách trên
Batdongsan.com.vn
02
Lựa chọn mục "Đăng tin"
03
Điền đầy đủ các thông tin về bất động sản cần đăng tin
* Tin đăng có tính năng nổi bật phải tải tối thiểu 3 ảnh
04
Tại mục chọn loại tin & thời gian đăng tin:
* Đánh dấu chọn vào ô "Mua thêm Tính năng nổi bật cho gói tin"
05
Ấn vào "Đăng tin" để hoàn tất quá trình đăng tin
* Tin có mua tính năng nổi bật chỉ có thể thanh toán bằng Tài khoản đăng tin hoặc Tài khoản Khuyến mại 1.

Tính năng nổi bật dành cho ai?

Với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho mọi nhu cầu của khách hàng, Tính năng nổi bật sẽ thể hiện hiệu
quả rõ rệt cho tin đăng của quý khách, đặc biệt trong những trường hợp sau:

Với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho mọi nhu cầu của khách hàng, Tính năng nổi bật sẽ thể hiện hiệu quả rõ rệt cho tin đăng của quý khách, đặc biệt trong những trường hợp sau:

Cần giao dịch gấp BĐS

Cần giao dịch gấp BĐS

Bất động sản cần được giao dịch
gấp
nên cần thu hút thêm lượt
view/click.

Bị giới hạn về chi phí

Bị giới hạn về chi phí

Chi phí quảng cáo giới hạn,
không phù hợp để nâng hạng gói
tin cao hơn.